Zapraszamy na szkolenia terenowe w 5 województwach 16.09.2013

IMG_1561Wszystkich nauczycieli oraz edukatorów, studentów, uczniów zaangażowanych aktywne w działania  na rzecz środowiska i osoby które chcą poszerzyć swoją wiedzę bez względu na wykonywany zawód, zapraszamy na wyjazdowe szkolenie terenowe mające na celu doskonalenie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia ciekawych i rozwojowych zajęć w terenie. Szkolenie będzie miało formę przyrodniczej gry terenowej. Zajęcia nie skupiają się jedynie na aspektach przyrodniczych i ekoturystycznych, zawierać będą także elementy zajęć integracyjnych i  technik efektywnego uczenia się.  Szkolenie potrwa ok.6 godzin. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Wszystkie proponowane formy aktywności są zaprojektowane tak, by uczestnicy  zdobyli wiedzę jak i umiejętności. Dzięki szkoleniu uczestnicy  wykorzystają poznane metody edukacji terenowej w pracy z podopiecznymi.

Miejsca i terminy wyjazdów

·województwo mazowieckie (Dolina rzeki Jeziorki, miejscowość Osieczek) 11.10

·województwo opolskie (Stobrawski Park Krajobrazowy, miejscowość Kolonia Piecowa)  – 15.10

·województwo łódzkie (Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu) – 18.10

·województwo dolnośląskie (Park Krajobrazowy „Chełmy”, rezerwat przyrody „Wąwóz Lipa”) – 21.10

·województwo wielkopolskie (Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy – Uroczysko Zieleń II)  – 25.10

Zapewniamy:

ciekawe zajęcia podzielone na  moduły tematyczne, prowadzone  przez trenerów umiejętności psychospołecznych i  trenerów edukacji ekologicznej, wszyscy  realizatorzy szkoleń posiadają stosowne kompetencje do prowadzenia zajęć,

przejazd w obie strony autokarem klasy standard,

-poczęstunek dla każdego uczestnika  w formie suchego prowiantu, 

-potwierdzenie udziału w szkoleniu w formie certyfikatu dla uczniów i nauczycieli,

-pierwszeństwo i w udziale w innych działaniach organizatorów wyjazdu.

Wartością dodaną jest zwiedzanie i poznawanie walorów kulturowych okolicy.

Zgłoszenia należy dokonać w formie mailowej wysyłając na adres kontakt@silaczka.org.pl – imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu, miejscowość  oraz którego województwa dotyczy zgłoszenie. Dodatkowe informacje nt. miejsca  zbiórki i godzin wyjazdu i powrotu   pod numerem telefonu 608-833-981.

Realizatorem projektu jest Fundacja Nasza Ziemia, regionalnym koordynatorem działań Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA.

Szkolenie jest elementem Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2011-2014 realizowanej Fundację Nasza Ziemia, regionalnymi organizatorami szkoleń” Nietypowa lekcja o bioróżnorodności” jest Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA. Projekt jest dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.