Siła targów

IMAG2754W dniach 13-14 marca odbyła się XVII edycja Łódzkich Targów Edukacyjnych w Hali Expo w Łodzi. Na targach swoją ofertę zaprezentowali wystawcy: szkoły różnych typów i szczebli – licea profilowane i ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, wyższe uczelnie z całego kraju, ośrodki kształcenia pozaszkolnego, szkoły tańca, biura podróży oraz producenci i dystrybutorzy środków dydaktycznych. Byliśmy tam również i my wraz z królikiem Guciem, który wzbudzał zainteresowanie zwiedzających i „propagował”  idee humanitarnej ochrony zwierzat, praw zwierząt, a najmłodszych uczestników targów uczył empatii.  Nasze stoisko znajdowało się w  części wystawienniczej dotyczącej zagadnień ekologicznych. W tym roku po raz pierwszych na targach edukacyjnych znalazła swoje miejsce również oferta edukacji ekologicznej. Trenerki Fundacji SIŁACZKA prezentowały również dokonania organizacji w zakresie prowadzenia działań na rzecz szkół oraz tematykę zajęć warsztatowych jaki realizuje nasza organizacja.  Zarówno w czwartek jak i w piątek nie brakowało ciekawych wykładów, seminariów i warsztatów, które budziły zainteresowanie odbiorców. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Nowoczesnej Edukacji, której przewodniczy nasza Fundacja również miała okazję zaprezentować się podczas wystąpienia na sali konferencyjnej. Reprezentantki wspomnianej komisji wygłosiły wykład nt. nowoczesności w edukacji. Szczegóły dotyczące targów na stronie http://www.targi.lodz.pl/