Spotkanie warsztatowe Komisji ds. Nowoczesnej Edukacji

IMAG268614 lutego w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi  odbyło się spotkanie przedstawicieli KDO ds. Nowoczesnej Edukacji z dyrektorami łódzkich szkół, prowadzone przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania – Bognę Stawicką.  Działacze organizacji pozarządowych, urzędnicy Wydziału Edukacji oraz dyrektorzy placówek oświatowych przez 6 godzin pracując metodami warsztatowymi zmagali się z wyzwaniami stawianymi przez system edukacji w Polsce i starali się wypracować model szkół wdrażających nowoczesną edukację. Spotkanie zaowocowało wieloma ciekawymi wnioskami i pomysłami na dalsze działania mające na celu dzielenie się doświadczeniami i wspólne projektowanie inicjatyw wspierających funkcjonowanie sektora edukacyjnego. Wszyscy uczestnicy wyszli ze spotkania z głowami pełnymi nowych inspiracji i zapałem do dalszych działań integrujących środowisko łódzkich szkół, urzędu i ngo.