Oświadczenie Zarządu Fundacji Edukacyjnej SIŁACZKA

paragraf„W związku z faktem otrzymania przez Fundację Edukacyjną SIŁACZKA niepokojących informacji dotyczących rzekomych powiązań naszej Fundacji z organizacją rozpowszechniającą i promującą szczegóły na temat tzw. Księgi Wiedzy, kategorycznie oświadczamy, że nasza organizacja nie popiera ani nie angażuje się w tego typu działania. Wszelkie tego typu informacje są nieprawdziwe i nie znajdują odzwierciedlenia w faktach.

Pragniemy podkreślić, iż Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA jest organizacją działającą zgodnie z polskim prawem a jej celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych także w wieku emerytalnym ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, w zakresie dbałości o środowisko zewnętrzne i wewnętrzne człowieka, a więc w dziedzinach: edukacji, kultury, sportu, sztuki oraz pomocy psychologicznej i ochrony środowiska naturalnego.

Wszelkie osoby zaniepokojone zaistniałą sytuacją oraz osoby, które otrzymały na nasz temat informacje w jakikolwiek sposób naruszające dobre imię naszej organizacji oraz będące w posiadaniu danych kontaktowych osób, które te informacje rozpowszechniają, zachęcamy do kontaktu z władzami Fundacji. Zarząd Fundacji zamierza podjąć kroki prawne w stosunku do osób, które narażają naszą organizację na utratę zaufania społecznego.”