Edukacja ekologiczna – konkurs dla szkół i przedszkoli

wf

Przypominamy, że 30 września upływa termin składania wniosków w ramach II edycji Konkursu o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań polegających na realizacji przedszkolnych i szkolnych programów edukacji ekologicznej pt. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi. Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i ich zespołów: podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa łódzkiego. W imieniu placówek wniosek składa jednostka samorządu terytorialnego lub inny organ prowadzący placówkę (np. stowarzyszenie, fundacja). W ramach II edycji Konkursu można ubiegać się o dofinansowanie dla programów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2014/2015. Do Konkursu nie mogą przystąpić szkoły/przedszkola, które są w trakcie realizacji zadań dofinansowanych ze środków Funduszu w roku 2014 w ramach Konkursów pt.: „Moja wymarzona ekopracownia” i „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach”. Więcej informacji na stronie http://www.wfosigw.lodz.pl/. Zachęcamy wszystkie placówki do podejmowania nowych wyzwań i składania wniosków! Jako organizacja, której bliska jest ekologia i mająca doświadczenia w realizacji projektów z tego zakresu,  wspomagamy w pisaniu i opiniowaniu projektów.