Jesień życia – czas rozkwitać

Projekt „Jesień życia – czas rozkwitać! czyli edukacja seniora drogą do jego rozwoju osobistego i aktywności społecznej” to przedsięwzięcie, które ma odpowiedzieć na potrzebę zwiększenia różnorodności i poprawy jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych poprzez tworzenie propozycji odpowiadających problemom osób starszych przy jednoczesnym promowaniu nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się. Zadanie to współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

CZAS REALIZACJI

maj – grudzień 2014

UCZESTNICY

Odbiorcami bezpośrednimi projektu jest grupa 50 osób powyżej 60 roku życia z terenu Łodzi i okolic. W przedsięwzięcie będą też pośrednio zaangażowane inne grupy np. dzieci i młodzież, rodziny osób starszych lub osoby opiekujące się osobami starszymi, działacze organizacji pozarządowych, internauci i inne osoby, które otrzymają informacje nt. projektu.

REALIZATORZY

Projekt realizowany jest przez trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z zakresu technik efektywnego uczenia się, nowoczesnych technologii, praw konsumenckich. W gronie realizatorów przedsięwzięcia znajdują się specjaliści z zakresu pedagogiki w tym i andragogiki, animacji społeczno-kulturalnej, koordynatorzy grup wolontariackich.

CELE

Głównym celem projektu jest propagowanie aktywności społecznej wśród osób powyżej 60-tego roku życia z terenu Łodzi i okolic, poprzez zaproponowanie seniorom ciekawej oferty edukacyjnej, umożliwienie im działań wolontariackich oraz zachęcenie do nich.

DZIAŁANIA

Projekt obejmuje realizację warsztatów edukacyjnych dla seniorów, w zakresie: technik usprawniających pamięć i koncentrację, sposobów relaksacji, zasad funkcjonowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Uczestnicy skorzystają z zajęć mających na celu rozwój świadomości konsumenckiej i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa osobistego oraz warsztatów przygotowujących do udzielania się na polu wolontariatu. Powyższe zajęcia realizowane są w formie warsztatowej z elementami wykładowymi, dobór odpowiednich metod zapewnia uczestnikom efektywne przyswajanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności. Zajęcia odbywają się w grupach, jest też możliwość indywidualnej konsultacji. Także osoby bliskie seniorom skorzystają ze szkolenia dotyczącego trenowania umysłu. Zwieńczeniem realizacji części warsztatowej będzie zorganizowanie dla uczestników – miejskiej gry terenowej związanej z zagadnieniami poruszanymi podczas projektu. Gra będzie miała charakter edukacyjno-rozrywkowy i pozwoli zintegrować beneficjentów, gdyż będą oni uczestniczyć w niej podzieleni na zespoły. Projekt zakłada także zaangażowanie beneficjentów w działania w zakresie wolontariatu bazujące na życiowym doświadczeniu uczestników jak i wiedzy i umiejętnościach zdobytych podczas udziału w organizowanych w ramach projektu warsztatach.