Miej kota na punkcie kota

kocia edukacja logo
Projekt pt. „Miej kota na punkcie kota” zakłada realizację miejskiego zadania „Kocia edukacja-zajęcia w szkołach” i polega m.in. na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych w łódzkich przedszkolach i szkołach podstawowych w zakresie edukacji prozwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem kotów. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi.

CZAS REALIZACJI

wrzesień-listopad 2014

UCZESTNICY

Odbiorcami bezpośrednimi działań są dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej i starszych grup przedszkolnych z terenu miasta Łodzi, około 2000 osób. Odbiorcami pośrednimi są nauczyciele, społeczność szkolna i przedszkolna, rodzice odbiorców bezpośrednich, łodzianie oraz internauci.

REALIZATORZY

Edukatorami są osoby specjalizujące się w humanitarnej ochronie zwierząt, prawach zwierząt, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi w tej grupie wiekowej oraz stosowne kwalifikacje.

CELE

Głównym celem projektu jest edukacja w formie zajęć w przedszkolach i szkołach, mająca na celu pobudzanie empatii dzieci do zwierząt, w szczególności kotów. Cel ten osiągany będzie poprzez realizację celów szczegółowych w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. Dzięki projektowi nauczyciele wyposażeni zostaną w narzędzia edukacji z zakresu tematyki zwierzęcej oraz zainspirowani do działań na rzecz zwierząt.

DZIAŁANIA

Projekt obejmuje realizację warsztatów w szkołach i przedszkolach, podczas których uczestnicy m.in. uczą się jak opiekować się zwierzętami, jak nieść im pomoc oraz jakie prawa mają zwierzęta. Zajęcia są prowadzone przy zastosowaniem różnorodnych pomocy i metod dostosowanych do wieku uczestników. Na terenie każdej placówki zorganizowana zostanie mini kampania promująca właściwy stosunek do zwierząt. Wszystkie zaangażowane szkoły i przedszkola zostaną także zaproszone do wzięcia udziału w happeningu pod nazwą „Marsz kotów”, zorganizowanego w centrum miasta. Celem marszu będzie zwrócenie uwagi łodzian na potrzeby zwierząt w okresie zimowym jak i ogólnie zachęcenie mieszkańców naszego miasta do odpowiedzialnego i mądrego traktowania zwierząt.