Trzmiele w ogrodzie

Projekt pt. „Trzmiele w ogrodzie” jest laureatem konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację CEMEX Budujemy Przyszłość i zakłada propagowanie wiedzy na temat owadów zapylających i ich roli dla człowieka oraz aktywizację do działań w kierunku ich ochrony.

CZAS REALIZACJI
maj-październik 2014

UCZESTNICY
W przedsięwzięciu biorą udział dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły podstawowej w Dziergowicach i Jaroszowcu, nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy tych placówek, a także pośrednio: szeroko rozumiana społeczność lokalna (m.in. rodzice dzieci).

REALIZATORZY
Projekt realizowany jest przez edukatorów terenowych oraz przyrodników. Projekt jest działaniem partnerskim – Fundacji SIŁACZKA jest odpowiedzialna za realizację działań w szkołach, Fundacja Nasza Ziemia za promocję i organizację konkursu dla uczestników.

CELE
Celem projektu jest podjęcie konkretnych działań na rzecz zachowania lokalnej różnorodności biologicznej   i zachęcenie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem pszczołowatych.

DZIAŁANIA
W ramach projektu prowadziliśmy przyrodnicze lekcje pokazowe dla nauczycieli z gmin objętych projektem, zostały im także przekazane materiały dydaktyczne do późniejszego wykorzystania podczas lekcji. Wraz z całą społecznością szkolną zakładaliśmy klomby kwiatowe stanowiące miejsca pożytkowe dla owadów. W pobliżu klombów instalowaliśmy domki dla trzmieli. Został też zorganizowany konkurs na kronikę obserwacji przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem pszczołowatych.