SZKOŁA TRENERA DLA NAUCZYCIELA – kurs umiejętności psychospołecznych

szkoła treneraJeśli jesteś nauczycielem, studentem kierunków nauczycielskich i pedagogicznych, edukatorem w zakresie zajęć pozalekcyjnych, jeśli wykonujesz swoją pracę z pasją, wciąż szukając nowych dróg rozwoju, jeśli chcesz zdobyć nowy zawód – nabyć kwalifikacje zawodowe do pracy z osobami dorosłymi lub spojrzeć na dotychczasowy pod zupełnie innym kątem, jeśli masz gotowość nie tylko uczyć innych ale również podnosić własne kompetencje będąc świadomą/świadomym, że kształcąc ludzi i siebie zbierzesz plon stukrotny…TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!
W ramach szkoły oferujemy:
-wyjazdowy trening interpersonalny,
-warsztaty z zakresu: komunikacji interpersonalnej, umiejętności pracy z grupą, metod pracy z grupą, kreatywności, pisania projektów edukacyjnych i szukania źródeł ich finansowania, autoprezentacji i charyzmy, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
Dzięki udziale w warsztatach i treningach uczestnicy zwiększą kompetencje w obszarze własnej motywacji i zyskają umiejętności pozwalające im lepiej motywować uczniów.
Gdzie?
Realizacja treningu-agroturystyka pod Łodzią, warsztatów-centrum Łodzi
Kiedy?
Styczeń-czerwiec 2015 roku; weekendowo, łącznie 12 spotkań treningowo-warsztatowych/88 efektywnych godzin warsztatowych i 22 efektywne godziny treningowe
Koszt?
1690zł z możliwością płatności w ratach, a w tym udział w treningu i wszystkich warsztatach, poczęstunek w trakcie, zakwaterowanie w trakcie treningu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie
Jak się zapisać?
U koordynatora projektu – Melanii Rojewskiej, tel. 513-931-905 mail kontakt@silaczka.org.pl. Rekrutacja zakończy się 5 stycznia 2015 roku – do tego czasu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 300zł na konto nr 67 1500 2295 1222 9000 3052 0000 z dopiskiem Szkoła Trenera dla Nauczyciela.
Pierwsze 4 osoby otrzymają 10-procentowy rabat!
Organizacja kursu trenerskiego dla nauczycieli zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Szkoła trenera realizuje część godzin szkoleniowych niezbędnych by starać się o uzyskanie Rekomendacji I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Idea kursu, program oraz szczegóły organizacyjne zostały przedstawione Wydziałowi Edukacji UMŁ oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.