„Nasza Szkoła FIT wesoła” czyli jak być zdrowym dzieckiem

 

Projekt „Nasza Szkoła FIT wesoła” czyli jak być zdrowym dzieckiem jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi w ramach realizacji zadania publicznego zakładającego edukację zdrowotną mieszkańców Łodzi i działania poprawiające sprawność osób starszych. Nasz projekt skupia się na edukacji dzieci w zakresie zdrowego stylu życia.

CZAS REALIZACJI

kwiecień-październik 2015

UCZESTNICY

Oprócz adresatów bezpośrednich zadania, jakimi są uczniowie klas 1 i 2 szkół podstawowych, jest też grupa adresatów pośrednich m.in. nauczyciele-wychowawcy obecni podczas zajęć, społeczność szkolna i mieszkańcy miasta będąca odbiorcami kampanii promocyjnych zorganizowanych w placówkach oraz internauci.

REALIZATORZY

Działania realizowane są przez pedagogów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego i rekreacji, trenerów sportowych oraz pedagogów cyrku.

 

CELE

Głównym celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Cel ten jest osiągany przez realizację wielu celów szczegółowych dotyczących sfery poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej.

 

DZIAŁANIA

Najważniejszym elementem projektu jest seria trzech warsztatów. Pierwszy typ zajęć będzie dotyczył kwestii związanych ze zdrowym odżywianiem. W drugim module stawiamy na aktywność ruchową, ale w niekonwencjonalnym ujęciu, gdyż zaproponowane przez nas warsztaty będą nawiązywały do pedagogiki cyrku.  Trzeci blok zajęciowy to warsztaty ogólnorozwojowe w kontakcie z naturą. Miejscem ich realizacji będą szkolne boiska lub parki znajdujące się w bezpośredniej bliskości placówek lub inne wybrane tereny zielone. Zajęcia są tak zaprojektowane by uczestnicy zyskiwali większa pewność siebie i motywację do dalszego samodoskonalenia. W ramach projektu po realizacji  warsztatów na terenie każdej placówki zorganizowana zostanie mini kampania promująca idee projektu zachęcająca pozostałą społeczność szkolną do prowadzenia zdrowego stylu życia. Ponadto każda grupa uczniów będzie miała okazję  wziąć udział we flashmobie z okazji obchodów Światowego Dnia Serca.