Posiedzenie KDO ds. Nowoczesnej Edukacji 18.05.2015

W imieniu Fundacji SIŁACZKA jak i innych organizacji tworzących Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Nowoczesnej Edukacji przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne posiedzenie Komisji. W posiedzeniu może wziąć udział każdy – zarówno przedstawiciel organizacji jak i osoby niezrzeszone.

Ważne by mieć w sobie chęć do działań w kierunku rozwoju edukacji w naszym mieście. Spotkanie odbędzie się w dn. 25.05.15 o godz. 14 w siedzibie Stowarzyszenia Kamienica 56.

Podczas spotkania planujemy dyskutować na temat:

– monitoringu planu konsultacji dokumentów sporządzanych przez Wydział Edukacji na rok 2015/16,

– pilotowania opracowania ścieżki dostępu organizacji pozarządowych do szkół,

– pilotowania prac związanych z Wieloletnim Planem Współpracy NGO z UMŁ,

– uzupełnień regulaminu prac KDO o zapisy zasad wypracowanych podczas poprzednich posiedzeń Komisji.