Spotkania branżowe dla organizacji pozarządowych – 8-16 czerwca br.

Przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej SIŁACZKA wzięli udział w pięciu z sześciu odbywających się spotkaniach branżowych dla organizacji pozarządowych przy wydziałach Urzędu Miasta Łodzi. Spotkania miały na celu omówienie dotychczasowych praktyk współpracy NGO z UMŁ oraz skonsultowane zadań publicznych planowanych do realizacji we współpracy z NGO w roku 2016.

W związku z tym, że SIŁACZKA podejmuje różnorodne działania i realizuje projekty we współpracy z kilkoma wydziałami ważne było dla nas, by być obecnym podczas spotkań z urzędnikami jak i innymi przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Spotkania zawsze miały taką samą formułę, składały się z dwóch części. Pierwsza dotycząca zadań publicznych planowanych do realizacji przez daną komórkę UMŁ we współpracy z NGO w roku 2016. Druga stanowiąca próbę analizy jakości współpracy organizacji i samorządu w danym obszarze. Badanie przeprowadzono w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy. Kalendarium spotkań przedstawiało się następująco:

Wydział Edukacji – 8 czerwca – godz.12-16, sala konferencyjna w Biurze Promocji, Piotrkowska 87

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 9 czerwca w godzinach 11-15, w Sali konferencyjnej w siedzibie MOPS, ul. Piotrkowska 149

Biuro Promocji i Turystyki – 11 czerwca, godz 14-18,  ul. Piotrkowska 87, I piętro

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 12 czerwca, godz. 13-17, Mała Sala Obrad, Piotrkowska 104

Wydział Sportu – 15 czerwca – godz. 12.00 do 16.00, Duża Sala Obrad Rady Miejskiej, ul. Piotrkowska 104

Wydział Kultury – 16 czerwca – godz 13-17,  ul. Piotrkowska 87, I piętro

 

Liczymy na to, że spotkania zaowocują pozytywnymi zmianami w zakresie współpracy NGO i UMŁ.