Udział SIŁACZKI w pracach nad Wieloletnim Programem Współpracy NGO z UMŁ 18.04.2015

Już od niemal roku Centrum OPUS i Urząd Miasta Łodzi realizują projekt „Model współpracy NGO-Miasto Łódź”, w ramach którego podejmowane są działania mające doprowadzić do wzrostu jakości współpracy samorządu z organizacjami. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest przygotowanie Wieloletniego Programu Współpracy Urzędu Miasta Łodzi z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016- 2018.

Jednym z działań dających organizacjom możliwość wypowiedzenia swojego zdania w zakresie powyższych kwestii było wzięcie udziału w warsztatach odbywających się w Uniejowie w dniach 15-16 kwietnia br. Także Fundacja SIŁACZKA wysłała na to spotkanie swoich reprezentantów. Podczas spotkanie obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych jak i urzędnicy. Miała miejsce wspólna, konstruktywna i wytężona praca nad założeniami Programu. Pojawiły się propozycje nowych zadań możliwych do przekazania w kolejnych latach organizacjom pozarządowym oraz formy współpracy pozafinansowej. Dyskutowano także nad sposobami wzmocnienia pozycji Komisji Dialogu Obywatelskiego i tym samym większego ich zaangażowania w procesy konsultacyjne zadań planowanych przez miasto.

Więcej szczegółów na temat przebiegu spotkania: http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/palio/html.run?_Instance=novus&_PageID=13&_CatID=75&_NewsID=1732&_CheckSum=-584747402