Wyniki konkursu na MIKROWSPARCIE w ramach programu Animacji Społecznej 28.05.2015

W konkursie na mikrowsparcia w ramach Programu Animacji Społecznej wpłynęły 92 wnioski. Do oceny merytorycznej trafiło 90 wniosków. Odrzucono 2 wnioski – jeden wpłynął po terminie, w drugim przekroczono kwotę dofinansowania o 100zł.  Ekspertki i eksperci oceniali zgodność projektu z definicją rewitalizacji, korzystanie z potencjału społeczności, angażowanie społeczności lokalnej do projektu.

Premiowano projekty połączone z innymi w tej samej przestrzeni, dla podobnej grupy docelowej.  Miło nam poinformować Państwa, że Fundacja SIŁACZKA zdobyła 4 miejsce co do ilości przyznanych punktów i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Zielone zakątki –upcykling na szkolnych boiskach”. Wysoko ocenionych i wartych do wsparcia było wiele projektów. Kwota, jaką dysponowano to 198000,00zł, a projekty wpłynęły na łączną kwotę 436740,96zł. Komisja Oceny Wniosków zdecydowała się przyznać dofinansowanie 43 projektom.

Więcej szczegółów na stronie http://www.opus.org.pl/rewitalizacja/item/1276-konkurs-na-mikrowsparcia-rozstrzygnięty.