eMOCja jest w Tobie-wychodzimy ze szkolnych ławek-nowoczesna profilaktyka zaburzeń psychicznych

logo emotionProjekt pt. „eMOCja jest w Tobie-wychodzimy ze szkolnych ławek-nowoczesna profilaktyka zaburzeń psychicznych” jest realizacją zadania publicznego i jest dotowany z budżetu miasta Łodzi. Obejmuje działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, a dokładnie kształcenia umiejętności przeżywania, rozpoznawania i wyrażania emocji oraz kształcenia umiejętności interpersonalnych z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie psychiczne.

CZAS REALIZACJI
sierpień-grudzień 2015

UCZESTNICY
Oprócz adresatów bezpośrednich zadania, jakimi są uczniowie gimnazjów, jest też grupa adresatów pośrednich m.in. rodziców uczniów, wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów.

REALIZATORZY
Działania realizowane są przez grupę trenerów z kilkuletnim doświadczeniem, głównie certyfikowanych trenerów umiejętności psychospołecznych, pedagogów cyrku, animaloterapeutów i przyrodników.

CELE
Cele projektu dotyczą zarówno rozwijania samoświadomości młodzieży jak i świadomości lokalnych społeczności nt. zdrowia psychicznego.

DZIAŁANIA
Oś projektu to cykl zajęć oraz gier terenowych dla uczniów 12 łódzkich gimnazjów. Zajęcia odbywają się w szkołach, na terenach przyszkolnych oraz w parkach, a najważniejszym ich wyróżnikiem jest wykorzystanie nowatorskich metod terapeutycznych: silwoterapii, animaloterapii, koloro- i aromaterapii, elementów pedagogiki cyrku oraz sposobów radzenia sobie ze stresem, jakimi są m.in. prawidłowo wykonane ćwiczenia oddechowe oraz dieta. Warsztaty nastawione są na autentyczne przeżywanie i doświadczanie różnych emocji przez młodych uczestników oraz refleksje z nich płynącą.