Graj i żongluj, kompas chwyć żaden robal nie przeszkodzi Ci być

logo alkohol

Projekt „Graj i żongluj, kompas chwyć żaden robal nie przeszkodzi Ci być”- jest realizacją zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Nasze przedsięwzięcie realizuje wytyczne konkursowe w zakresie prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z założeniami profilaktyki selektywnej – kat. XXII.

Project jest dofinansowany z środków Urzędu Miasta Łodzi.

CZAS REALIZACJI
czerwiec-grudzień 2015

UCZESTNICY
Odbiorcami projektu są grupy wychowanków z MOS nr 2 i Domu Dziecka nr 1 z Łodzi. Pośrednimi adresatami projektu będą wychowawcy i nauczyciele z powyższych placówek, dyrekcje pozostałych 18 placówek tego typu znajdujących sie na terenie Łodzi oraz internauci, którzy odczytają zamieszczane przez nas informacje dotyczące przebiegu działań.

REALIZATORZY
Zajęcia w ramach projektu realizują trenerzy umiejętności psychospołecznych, osoby posiadające stosowne kwalifikacje, wykształcenie pedagogiczne i przede wszystkim doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

CELE
Zaplanowane działania mają formę oddziaływań profilaktycznych służących nakierowaniu dzieci i młodzieży z grup ryzyka na twórcze, aktywne oraz rozwijające praktyczne umiejętności spędzanie czasu wolnego a poprzez to zapobieganie używania substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu. Cele projektu zakładają oddziaływanie na wiele sfer życia dzieci i młodzieży, na pogłębianie wiedzy, rozwijanie konkretnych umiejętności, kształtowanie postaw, a także na podnoszenie poziomu świadomości na temat zdrowego i aktywnego stylu życia oraz nt. wpływu używek na życie i zdrowie człowieka.

DZIAŁANIA
Jako formę realizacji projektu wybraliśmy przeprowadzenie cyklu zajęć zgrupowanych w 4 modułach
tematycznych . Uczestnicy mają okazję spróbować swoich sił w sztuce cyrkowej, uczyć się korzystać z wielu przyrządów kuglarskich. Tereny zielone wokół placówek stają się placami zabaw gdzie odświeżamy tradycję zapomnianych gier podwórkowych, pokazujemy też jak można zorganizować gry terenowe na dowolnie wybrany temat. Podczas zajęć pojawiają się też elementy sztuki przetrwania czyli survivalu, każdy uczestnik uzyska kilka umiejętności które mogę się przydać choćby podczas wakacyjnych wycieczek. Z naszymi trenerami do placówek przybywają także zwierzęta – od typowych takich jak pies czy królik po budzące czasem strach lub obrzydzenie – owady, pajęczaki czy gady. Każde spotkanie jest tak zaplanowane by dzieci i młodzież miały szansę dobrze się bawić a przy okazji nabywać wiedzę i umiejętności.