Łodzią po krainie bajki czyli filmowo i rodzinnie spotkajmy się w naszym mieście

logo bajka aktualneProjekt „Łodzią po krainie bajki czyli filmowo i rodzinnie spotkajmy się w naszym mieście” jest dotowany z środków Urządu Miasta Łodzi i został wyłoniony do dofinansowania w konkursie regrantingowym którego operatorem jest Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO.

Przedsięwzięcie jest realizacją działań konkursowych mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych i krajoznawczych Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rodzinnej, dziedzictwa filmowego miasta oraz upowszechniania turystycznych walorów poszczególnych dzielnic i osiedli miasta.
CZAS REALIZACJI

wrzesień-listopad 2015

UCZESTNICY

Odbiorcy bezpośredni projektu to grupy dzieci ze szkół podstawowych z Łodzi wraz z ich wychowawcami i rodzicami. Z efektów projektu będą też korzystały całe społeczności szkolne, inni Łodzianie, internauci i inne szkoły podstawowe w naszym mieście.

 REALIZATORZY

Realizatorami działań będą trenerzy Fundacji posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, animatorzy działań na terenie Łodzi, specjaliści w zakresie animacji filmowej w tym wyróżniona na wielu festiwalach filmowych realizatorka filmów animowanych.

 CELE

Cel projektu to promowanie dziedzictwa filmowego Łodzi wśród dzieci i rodziców oraz promowanie turystyki rodzinnej, a poprzez to budowanie tożsamości lokalnej i pozytywnych związków z Łodzią wśród łódzkich dzieci, ich rodzin oraz wzmacnianie więzi rodzinnych i wspólnego aktywnego spędzania czasu. Celem projektu jest również rozwijanie u dzieci: potencjału twórczego, motywacji do szukania pasji i kreatywnego spędzania czasu oraz umiejętności wybierania mądrych filmów i bajek.

 DZIAŁANIA

Działania realizowane w projekcie to warsztaty w szkołach oraz spacery tematyczne z elementami gry miejskiej. Tematyka przygotowanych form aktywności pozostaje w konwencji bajek SE-MA-FORa . Podczas zajęć dzieci dowiadują się ciekawych szczegółów nt. produkcji filmów animowanych, bohaterów bajek oraz ćwiczą swoją kreatywność i pracę zespołową. Podczas zajęć wykorzystywane są ciekawe pomoce dydaktyczne. Zorganizowany zostanie także konkurs plastyczny dotyczący Łodzi bajkowej.