Łódź kontra choroby wątroby – warsztaty dla ośrodków socjoterapii i wychowawczych

WP_20151006_012MOS 2  WP_20151019_001

Od września 2015 roku realizujemy dla młodzieży w łódzkich ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapii warsztaty, których celem jest rozwijanie samoświadomości młodzieży w kwestii zdrowia oraz rozwijanie w niej umiejętności psychospołecznych.

Chcemy pomóc uczniom w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, ze szczególnym położeniem nacisku na uczucia i emocje, które mają decydujący wpływ na relacje międzyludzkie, wzbudzić w nich chęć pracy nad sobą i kontroli nad własnym życiem oraz zbudować świadomość zdrowotną, która ułatwi podejmowanie odpowiednich wyborów sprzyjających zdrowiu. Do końca roku 2015 odbędzie się większa część z 20 spotkań przewidzianych dla każdej z zakwalifikowanych placówek. Nasze działania są częścią projektu „Łódź kontra choroby wątroby” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, którego realizatorem jest Urząd Miasta Łodzi. Wniosek aplikacyjny przygotował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez zmniejszanie zachorowalności na przewlekłe choroby wątroby związane ze stylem życia. Działania adresowane do dzieci i młodzieży będą koncentrować się na minimalizowaniu ryzyka zachorowania na przewlekłe choroby wątroby poprzez profilaktykę, edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia.

Pytania dotyczące warsztatów prosimy kierować do koordynatora: tel. 513-931-905, e-mail: kontakt@silaczka.org.pl.

Więcej informacji na:

kliknij grafikę