Łódź kontra choroby wątroby – warsztaty kulinarne i plastyczne dla szkół podstawowych

Projekt „Łódź kontra choroby wątroby” finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Jego realizatorem jest Urząd Miasta Łodzi. Wniosek aplikacyjny przygotował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez zmniejszanie zachorowalności na przewlekłe choroby wątroby związane ze stylem życia. Działania adresowane do dzieci będą koncentrować się na minimalizowaniu ryzyka zachorowania na przewlekłe choroby wątroby poprzez profilaktykę, edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia. Wykonawcą warsztatów kulinarnych i plastycznych dla uczniów łódzkich szkół podstawowych została wybrana nasza organizacja.

CZAS REALIZACJI

wrzesień 2015-kwiecień 2016

UCZESTNICY

Dzieci uczące się w łódzkich szkołach podstawowych, nauczyciele, społeczność szkolna

REALIZATORZY

Edukatorzy Fundacji posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze zdrowia

CELE

Celem głównym warsztatów jest zdobywanie przez dzieci wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw w zakresie zdrowego odżywiania.

DZIAŁANIA

Realizacja 60 warsztatów kulinarnych oraz 60 warsztatów plastycznych

Więcej informacji na:

kliknij na grafikę