„Wiem co jem”, „Jedz dla zdrowia”

Zadanie publiczne

Realizacja projektu pt. Łódź kontra choroby wątroby, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”.

Tytuł zadania

„Wiem co jem”, „Jedz dla zdrowia”

Czas realizacji:

2016

Adresaci projektu: uczniowie szkół podstawowych z terenu Łodzi

Głównym celem projektu jest zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw w zakresie zdrowego odżywiania.

Sposób realizacji celów: warsztaty plastyczne i kulinarne.

unnamed

User comments

User comments

1

User comments

User comments

1 2

User comments

User comments

1 2 3 4 5