Nauczycielki i nauczyciele – liderami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych

Zadanie publiczne

Organizowanie i prowadzenie warsztatów umiejętności radzenia sobie z agresją i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania jakichkolwiek form przemocy (profilaktyka uniwersalna).

Tytuł zadania

Nauczycielki i nauczyciele – liderami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych

Czas realizacji:

od 01.04.2016 do 31.12.2018

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Prezydent Miasta Łodzi

Adresaci projektu: bezpośredni – nauczyciele, uczący w łódzkich placówkach szkolno-oświatowych; pośredni – całe społeczności szkolne/przedszkolne łódzkich placówek.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej nt. przemocy w rodzinie i sposobów jej przeciwdziałania oraz wzmacnianie postaw antyprzemocowych, nastawionych na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów społecznych.

Sposób realizacji celów: działania podzielone są na trzy etapy: w pierwszym etapie odbywają się warsztaty i treningi, w drugim konferencja, szkolenia dla placówek systemu oświaty i warsztaty dla uczniów, a w trzecim etapie ma miejsce druga edycja warsztatów i treningów; częścią edycji warsztatowo-treningowych są doradztwa z elementami coachingu.; stworzenie sieć nauczycieli z różnych placówek, liderów w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych, potrafiących wspomagać proces tworzenia interdyscyplinarnych zespołów w obszarze tej tematyki.

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

12

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

 

 

 

PUZZLE logo

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor