Bezpłatne warsztaty dla pracowników oświaty 26.04.2016

PUZZLE logo

Nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców z łódzkich placówek zapraszamy na warsztaty i treningi dotyczące konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej. To niezwykle ważna inicjatywa w naszym mieście, wynikająca ze zdiagnozowanych problemów. W Łodzi wciąż istnieją liczne strefy ubóstwa sprzyjające patologiom społecznym. 7,5% łódzkich dzieci wychowuje się w środowiskach zagrożonych lub wykluczonych społecznie, z wysokim stopniem ryzyka zagrożenia demoralizacją i negatywnymi wzorcami zachowań. Do 2025 r., grupa szczególnego ryzyka łódzkich dzieci wynosić będzie 5 463. Nasilenie przemocy rówieśniczej w Mieście jest znaczne, występują różnego typu zachowania ryzykowne wśród uczniów.

Udział w warsztatach jest NIEODPŁATNY. Warsztaty dotowane są przez Wydział Edukacji UMŁ – wsparcie realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Tematyka warsztatów:

-omówienie zagadnień: przemoc w rodzinie, sytuacje trudne w szkole w tym ryzykowne zachowania uczniów, cyberprzemoc, substancje psychoaktywne, mobbing, wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży;

-konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów społecznych, zasady komunikacji interpersonalnej, radzenie sobie ze stresem, z nieprzyjemnymi emocjami w sytuacjach trudnych;

-sposoby tworzenia optymalnej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej w placówce, dobrego klimatu społecznego m.in. poprzez: budowanie pracy zespołowej, efektywne spotkania z rodzicami i budowanie długofalowych relacji.

Podczas warsztatów zapewnione zostaną napoje i przekąski. Miejsce realizacji spotkań – centrum Łodzi, ul. Sienkiewicza 56. Czas realizacji: maj-listopad 2016 r.

Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu liderki/lidera konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych.Uczestnicy otrzymają również komplet materiałów szkoleniowych, audiobooka oraz grę karcianą dot. konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, do wykorzystania w pracy z uczniami/dziećmi (2 wersje-dla młodszych i starszych).

Zapraszamy kadry pedagogiczne z całego miasta i ze wszystkich typów placówek. Utworzonych zostanie kilka grup. Dokładne terminy warsztatów ustalone zostaną w porozumieniu z uczestnikami. Mając świadomość niewielkiej efektywności szkoleń dla kard nauczycielskich, proponujemy formę warsztatu, który daje możliwość nauczenia się nowych umiejętności oraz formę treningu, który daje możliwość ich szlifowania.Wiedzę można wyczytać z książek lub znaleźć w internecie. Natomiast nie da się wyczytać z książek umiejętności, bo nie ma możliwości nabycia doświadczenia poprzez czytanie. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z konsultacji z wybranym trenerem.

Jak zapisać się na warsztaty:

-drogą mailową  na adres karolina.chyll-galecka@silaczka.org.pl: podając swoje imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, dane kontaktowe: e-mail i numer telefonu komórkowego oraz informację, że chodzi o warsztaty dla kadr pedagogicznych

-telefonicznie: tel. kom. 513-931-905

Zgłoszenia można wysyłać do 30.04.2016 r.