eMOCja jest w Tobie-wychodzimy z pudełek własnych ograniczeń

Zadanie publiczne

Pomoc społeczna i działalność charytatywna. Działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, podejmowanych na terenie gimnazjów.

Tytuł zadania

eMOCja jest w Tobie-wychodzimy z pudełek własnych ograniczeń-nowoczesna profilaktyka zaburzeń psychicznych

Czas realizacji:

od 15.04.2016  do 15.12.2016

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Prezydent Miasta Łodzi

Adresaci projektu: odbiorcy bezpośredni-młodzież gimnazjalna, odbiorcy pośredni-pedagodzy, psychologowie, nauczyciele (uczestniczący w warsztatach) i rodzice uczniów, społeczności szkolne

Głównym celem projektu jest rozwijanie samoświadomości młodzieży gimnazjalnej nt. zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz świadomości lokalnych społeczności w tym zakresie.

Sposób realizacji celów: zajęcia odbywające się w szkołach jak i w formie pozaszkolnej. W szkołach odbywają się warsztaty pracy w grupie i ról grupowych  oraz radzenia sobie ze stresem i emocjami. Natomiast w formie pozalekcyjnej odbywają się zajęcia rozbudzające pasje i zainteresowania; wykorzystanie nowatorskich metod terapeutycznych: silwoterapii, animaloterapii, elementów pedagogiki cyrku, pedagogiki zabawy oraz sposobów radzenia sobie ze stresem, jakimi są m.in. prawidłowo wykonane ćwiczenia oddechowe oraz dieta.

logo emotion

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

1 2 3

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

1 2 3 4 5