Kreatywni w REALU

Zadanie publiczne

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizowanie i prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, wolny od narkotyków oraz realizacja programów profilaktycznych na terenie łódzkich szkół.

Tytuł zadania

Kreatywni w REALU-program profilaktyczny dla młodzieży

Czas realizacji:

od 9.05.2016 do 31.12.2018

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Prezydent Miasta Łodzi

Adresaci projektu: bezpośredni – młodzież w wieku 13-17 lat, a pośredni-pedagodzy

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i utrwalanie postaw abstynenckich wobec używania substancji o działaniu narkotycznym, w grupie uczniów łódzkich placówek.

Sposób realizacji celów: warsztaty kreatywności dla młodzieży, projekcja filmu, praca nad filmami, sposobami ich wykorzystania oraz zaprojektowaniem szkolnej kampanii promującej zdrowy styl życia wolny od narkotyków, warsztaty dla pedagogów.

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

 

kreatywni

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor