„Pszczoły trzmiele, nasi przyjaciele powracają”

Zadanie „Pszczoły trzmiele, nasi przyjaciele powracają”

Dotacja Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość

Czas realizacji:

od 15.05.2016 do 31.12.2016

Adresaci projektu: dzieci ze szkół podstawowych i przedszkola w gmin Klucze i Chełm oraz cała społeczność szkolna

Głównym celem projektu jest przybliżenie świata owadów, obalenie stereotypów, wskazanie jak każdy z nas może pomagać owadom.

Sposób realizacji celów: realizacja warsztatów dla dzieci, szkoleń i warsztatów pokazowych dla nauczycieli, ustawienie tablic informacyjnych, zakładanie klombów, monitoring działań, przekazanie wytycznych projektowych

cemex_trzmiele_01cmyk300