„Nasza szkoła FIT wesoła II” czyli jak być zdrowym dzieckiem –program edukacji zdrowotnej dla dzieci ze szkół podstawowych1

Zadanie publiczne

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia (z wyłączeniem problemów uzależnień i zdrowia psychicznego), ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli należących do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie)

Tytuł zadania

„Nasza szkoła FIT wesoła II” czyli jak być zdrowym dzieckiem –program edukacji zdrowotnej dla dzieci ze szkół podstawowych

Czas realizacji:

od 16.05.2016 do 31.10.2016

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Prezydent Miasta Łodzi

Adresaci projektu: dzieci w wieku 6-9 lat.

Głównym celem programu jest poprawa potencjału zdrowotnego dzieci, poprzez edukację zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym.

Sposób realizacji celów: cykl warsztatów związanych z edukacją w zakresie zdrowego stylu życia, kampanie promocyjne w placówkach oraz happening.

logo brokul 3logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor