Wakacyjna podróż w krainę zwierząt, cyrku, iluzji, teatru i sztuki

Zadanie publiczne

Działania na rzecz dzieci przewlekle chorych -zajęcia aktywacji ruchowej dla dzieci – pacjentów łódzkich szpitali dziecięcych

Tytuł zadania

Wakacyjna podróż w krainę zwierząt, cyrku, iluzji, teatru i sztuki

Czas realizacji: od 4.05.2016 do 30.09.2016

Forma: powierzenia realizacji zadania publicznego przez Prezydent Miasta Łodzi

Adresaci projektu: odbiorcami bezpośrednimi projektu są dzieci i młodzież – pacjenci łódzkich szpitali dziecięcych; odbiorcami pośrednimi są opiekunowie i bliscy dzieci oraz personel szpitali.

Głównym celem projektu jest budowanie pozytywnego nastawienia psychicznego dzieci i młodzieży w procesie leczenia i zdrowienia. Cel ten będzie osiągany poprzez rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej uczestników.

Sposób realizacji celów: przeprowadzenie różnorodnych, aktywizujących warsztatów, które mogą zapoczątkować nowe pasje u uczestników; będą odbywać się zarówno na świeżym powietrzu jak i w budynkach szpitali; podzielone zostały na trzy grupy aktywności: warsztaty ruchowe – wykorzystujące pedagogikę cyrku, pedagogikę zabawy, śmiechoterapię, wizualizacje, silwo i animaloterapię, warsztaty manualne – z elementami upcyklingu oraz warsztaty teatralne.

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong