Żyj w realu 26.05.2016

Ograniczanie konsumpcji narkotyków to ważne wyzwanie dla współczesnego świata. Grupą szczególnie narażoną na szkodliwe działanie narkotyków są osoby będący w okresie rozwoju i dorastania. W związku z tym proponujemy realizację programu profilaktycznego pt. Kreatywni w REALU, na terenie łódzkich szkół ponadpodstawowych. Przeprowadzone zostaną: warsztaty kreatywności dla młodzieży, projekcja filmu, praca nad filmami, sposobami ich wykorzystania oraz zaprojektowaniem szkolnej kampanii promującej zdrowy styl życia wolny od narkotyków i warsztaty dla pedagogów. Kreatywność w XXI wieku jest najbardziej pożądaną umiejętnością. Sztuka pełni funkcję społecznej terapii: daje ujście agresji, jest przestrzenią samopoznania i pozwala uniknąć alienacji. Zainteresowane placówki zachęcamy do zgłaszania się. Więcej informacji i zapisy – tel.513-931-905, kontakt@silaczka.org.pl.kreatywni