Łódź you like to be creative, czyli wychodzimy z kartonowych pudełek

Zadanie publiczne

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tytuł zadania

Łódź you like to be creative, czyli wychodzimy z kartonowych pudełek – aktywizacja społeczna, psychiczna i fizyczna oraz integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi

Czas realizacji:

od 06.06.2016 do 31.12.2016

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Adresaci projektu: uczestnikami bezpośrednimi jest młodzież z zaburzeniami psychicznymi z terenu Łodzi i okolicznych powiatów, a odbiorcami pośrednimi są środowiska lokalne, w tym rodziny uczestników.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej i społecznej młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych umysłowo oraz zwiększenie świadomości społecznej nt. zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Sposób realizacji celów: letnie zajęcia w formie warsztatów z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej zarówno potencjału architektonicznego, historycznego i kulturowego miasta jak i przestrzeni miejskiej w zakresie terenów zielonych, lasków i parków; różnorodne warsztaty (m.in. gry miejskie, terenowe, sztuka uliczna, udział zwierząt, kuglarstwo, relaksacje i kulinaria).

pudelkologo

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong