Młodzież dla młodzieży 25.10.2016

Ograniczanie konsumpcji narkotyków to ważne wyzwanie dla współczesnego świata. Grupą szczególnie narażoną na szkodliwe działanie narkotyków są osoby będący w okresie rozwoju i dorastania. Łódzkie szkoły ponadpodstawowe zapraszamy do współpracy w tym zakresie i wzięcia udziału w projekcie dotowanym przez UMŁ pt. „Młodzież dla młodzieży – realizacja idei kół profilaktycznych w łódzkich szkołach ponadpodstawowych”.

To innowacja polegająca na tym, aby wykorzystać potrzebę autonomii, samodzielności i decyzyjności młodych ludzi oraz dać im poczucie sprawstwa i mocy do zmiany siebie, swoich rówieśników, a tym samym świata w którym żyją. Młodzież będzie miała okazję wziąć udział w warsztatach wprowadzających do spotkań dyskusyjnych, spotkaniach dyskusyjnych, debatach i warsztatach dla liderów kół profilaktycznych. Zakładamy długofalowe działania promujące zdrowy styl życia, wolny od narkotyków, przybierające kształt  programu profilaktycznego. Więcej informacji i zapisy- tel. 608-833-981, kontakt@silaczka.org.pl. Nauczycieli, pedagogów, dyrekcje szkół lub inne zainteresowane osoby zachęcamy do jak najszybszego kontaktu.

kolo logo