Błąd bywa dobry 28.11.2016

Zaburzenia psychiczne stanowią coraz poważniejszy problem społeczny, zarówno w skali globalnej jak i w naszym mieście Łodzi. Dotykają coraz młodsze osoby, w tym dzieci i szczególnie narażoną w związku z wchodzeniem w trudny wiek dojrzewania – grupę młodzieży. Problemy natury psychicznej często są skutkiem niezaspokojenia potrzeb młodego człowieka w środowisku rodzinnym. Często łączą się z używaniem substancji psychoaktywnych. Problemy te utrudniają funkcjonowanie w wielu sferach i prowadzą do lub pogłębiają wykluczenie społeczne. W związku z tym placówki szkolno-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze znajdujące się w Łodzi zachęcamy do udziału w projekcie dotowanym przez UMŁ pt. Dobre błędy, czyli szukamy swojej drogi do mistrzostwa-aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży. W zakwalifikowanej placówce dla jej podopiecznych zrealizowany zostanie cykl warsztatów umiejętności psychospołecznych, spotkań poświęconych profilaktyce uzależnień i zdrowia, zajęć rozwijających pasje i zainteresowania. Innowacyjność naszego przedsięwzięcia będzie polegać na wychodzeniu uczestników z ich strefy komfortu i wejście w obszar napięcia (nauki). Postawimy na siłę doświadczeń uczestników, które będą pretekstem do refleksji i nauki. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję: przeżywać, doświadczać, analizować, pogłębiać i zdobywać nową wiedzę oraz planować jak to wszystko czego się nauczyli wdrożyć w codzienne życie. Wyjdziemy z założenia, że błąd jest dobry, po to by rozwijać u uczestników kompetencje wyciągania wniosków z popełnionych błędów, poszukiwania nowych rozwiązań i traktowania błędu, czy nawet porażki jako elementu drogi do mistrzostwa. Więcej informacji i zapisy – tel.513-931-905, kontakt@silaczka.org.pl.