Dobre błędy, czyli szukamy swojej drogi do mistrzostwa-aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży

Zadanie publiczne

W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży; aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży

Tytuł zadania

Dobre błędy, czyli szukamy swojej drogi do mistrzostwa-aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży

Czas realizacji:

od 28.11.2016 do 30.12.2016

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Prezydent Miasta Łodzi

Adresaci projektu: dzieci i młodzież w wieku 10-17 lat, wychowankowie placówek szkolno-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się w Łodzi, u których występują zaburzenia psychiczne; odbiorcy pośredni-pedagodzy i wychowawcy z tych placówek, całe społeczności zaangażowanych placówek oraz internauci.

Głównym celem niniejszego projektu jest zatem wzmacnianie pozytywnych zachowań społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Sposób realizacji celów: warsztaty umiejętności psychospołecznych (ról grupowych, dramowe), spotkania poświęcone profilaktyce uzależnień i zdrowia (spotkania filmowe), zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania.

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

dobre błędy logo1 (1)

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

15

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong