Odkryj, zainspiruj (się), zmotywuj

Zadanie publiczne

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zgodnych z zasadami profilaktyki wskazującej.

Tytuł zadania

Odkryj, zainspiruj (się), zmotywuj-cykl zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży

Czas realizacji:

od 1.02.2017 do 31.12.2017

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Prezydent Miasta Łodzi

Adresaci projektu: dzieci i młodzież z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i domu dziecka, stanowiące  grupy zwiększonego ryzyka popadania w problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych w tym alkoholu.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i utrwalanie postaw abstynenckich wobec alkoholu, w grupie młodzieży, u której  rozpoznano objawy wynikające z podejmowanych zachowań ryzykownych.

Sposób realizacji celów: przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych  o charakterze warsztatów psychospołecznych, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć edukacyjno-informacyjnych. Do zasługujących na podkreślenie rozwiązań należą m.in. gry karciane, planszowe a także terenowe, silwoterapia, zajęcia z udziałem zwierząt, zajęcia w nurcie arteterapii, zajęcia z wykorzystaniem metod pedagogiki cyrku oraz zajęcia kulinarne-zabawa należy do podstawowych form pracy socjoterapeutycznej.

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor