Aktywne lato seniorów i wnucząt, edycja 2017

Zadanie publiczne

Organizacja zajęć aktywności fizycznej dla osób starszych z uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej mieszkańców Łodzi.

Tytuł zadania

Aktywne lato seniorów i wnucząt, edycja 2017

Czas realizacji:

od 8.05.2017 do 31.10.2017

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Prezydent Miasta Łodzi

Adresaci projektu: mieszkańcy Łodzi w wieku 60+

Głównym celem jest poprawa potencjału zdrowotnego osób w wieku 60+ z terenu Łodzi oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców Łodzi.

Sposób realizacji celów: realizacja zajęć aktywności fizycznej z elementami kuglarstwa i  relaksacjami

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

aktywne lato seniorów i wnucząt