Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz

Zadanie publiczne

W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży; aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania

Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz – program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży

Czas realizacji:

od 15.05.2017 do 30.12.2017

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Prezydent Miasta Łodzi

Adresaci projektu: bezpośredni – dzieci i młodzież w wieku 9-18 lat, uczniowie szkół podstawowych (powszechnych), wychowankowie placówek szkolno-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, pacjenci oddziałów psychiatrycznych, znajdujących się w Łodzi; pośredni – pedagodzy i wychowawcy z tych placówek, całe społeczności zaangażowanych placówek, w tym rodzice/opiekunowie oraz internauci.

Głównym celem projektu jest wzmacnianie pozytywnych zachowań społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Sposób realizacji celów: warsztaty umiejętności psychospołecznych (nt. emocji, ról grupowych), zajęcia łączące promocję aktywnego i zdrowego stylu życia oraz rozwijanie pasji i zainteresowań.

LEPIEJ SIĘ czujesz lepiej się UCZYSZ

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong