MOS czyli Motywacja, Odwaga i Sukces

Zadanie publiczne

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania

MOS czyli Motywacja, Odwaga i Sukces -program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

Czas realizacji:

od 19.06.2017 do 31.12.2017

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

Adresaci projektu: bezpośredni – dzieci i młodzież w wieku 13-18 lat, wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z województwa łódzkiego; pośredni- wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Sposób realizacji celów: poprzez program profilaktyczny nakierowany na alternatywne formy spędzania czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań.

mos

logo_uproszczone_promuje_lodzkie

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong