Pracownicy oświaty – liderami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych

Zadanie publiczne

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania

Pracownicy oświaty – liderami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych

Czas realizacji:

od 19.06.2017 do 31.12.2017

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Łódzkiego

www.lodzkie.pl

Adresaci projektu: pracownicy systemu oświaty, jako osoby, które powinny włączyć się aktywnie w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy oraz wzmacnianie postaw antyprzemocowych, nastawionych na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów społecznych.

Sposób realizacji celów: warsztaty i treningi nt. zjawiska przemocy i zachowań ryzykownych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych oraz rozwijania umiejętności psychospołecznych, doradztwa z elementami coachingów oraz kampanie informacyjne.

logo_uproszczone_promuje_lodzkie

pracownicy liderami rozw konfiktow

Hisilicon Balong

?;

?;

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

?;

?;

?;

?;

?;