Lepiej się czujesz – lepiej się uczysz, lepiej się czujesz – lepiej pracujesz

Zadanie publiczne

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Tytuł zadania

„Lepiej się czujesz – lepiej się uczysz, lepiej się czujesz – lepiej pracujesz”-pracownicy placówek oświatowych liderami w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych

Czas realizacji:

od 1.07.2017 do 31.12.2017

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Łódzkiego

www.lodzkie.pl

Adresaci projektu: pracownicy placówek systemu oświaty (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy itp.) z terenu całego województwa łódzkiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości adresatów projektu z zakresie profilaktyki zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego.

Sposób realizacji celów: wykłady z elementami ćwiczeń nt. zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, warsztaty umiejętności psychospołecznych, konferencja promująca tematykę zdrowia psychicznego, kampanie informacyjne nt. zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych.

LEPIEJ SIE CZUJESZ lepiej pracujesz

logo_uproszczone_promuje_lodzkie

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

10