Motywacja, Odwaga i Sukces -program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży

Zadanie publiczne

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania:

Motywacja, Odwaga i Sukces -program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży

Czas realizacji:

od 23.05.2018 do 31.12.2018

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

Adresaci projektu: bezpośredni – dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat, z terenu  gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich województwa łódzkiego – przebywając a w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, domach dziecka i skupiona przy świetlicach środowiskowych; pośredni-wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy  będący kadra powyższych placówek

Głównym cele projektu jest przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez realizację programu profilaktycznego skierowanego do uczestników projektu, nakierowanego na alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

logo_uproszczone_promuje_lodzkiemos_gory

logo umł

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Łódź.

20170427_145530

20170511_170339

mos 3