Liderzy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych II edycja

Zadanie publiczne

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania

Liderzy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych II edycja
Czas realizacji:

od 23.05.2018 do 31.12.2018

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Łódzkiego

www.lodzkie.pl

Adresaci projektu: osoby związane z systemem oświaty oraz innymi służbami, które powinny umieć włączyć się aktywnie w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy oraz wzmacnianie postaw antyprzemocowych, nastawionych na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów społecznych.

Sposób realizacji celów: warsztaty i treningi nt. zjawiska przemocy i zachowań ryzykownych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych oraz rozwijania umiejętności psychospołecznych, doradztwa z elementami coachingów oraz kampanie informacyjne.

logo_uproszczone_promuje_lodzkie

liderzy rozwiazywania konfliktyów

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong