Bezpłatne warsztaty konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych 10.06.2018

Przemoc w rodzinie jest to jedno ze zjawisk społecznych, którego negatywne konsekwencje jednostkowe i społeczne są najpoważniejsze zarówno w skali kraju, jak i w wymiarze regionalnym i lokalnym. Wskaźniki przemocy w rodzinie są w naszym kraju i województwie wciąż wysokie. Dane diagnostyczne wskazują, iż przemoc w kontekście domowym powiązana jest z przemocą w innych środowiskach np. przemocą rówieśniczą w szkole oraz innymi niepożądanymi zjawiskami np. uzależnieniami.

Nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, inne osoby związane z systemem oświaty oraz innymi służbami, które powinny umieć włączyć się aktywnie w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, z terenu całego województwa łódzkiego (za wyjątkiem miasta Łodzi) zapraszamy na BEZPŁATNE warsztaty i treningi dotyczące konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej. 

Zajęcia będą miały formułę 30h kursu, podzielonego na bloki tematyczne, takie jak:

  1. Radzenie sobie ze stresem i emocjami w sytuacjach trudnych. Profilaktyka wypalenia zawodowego
  2. Budowanie pracy zespołowej w środowisku szkolnym
  3. Przemoc w rodzinie: charakterystyka zjawiska i sposoby reagowania w przypadkach zauważenia form przemocy w rodzinie
  4. Zachowania ryzykowne uczniów
  5. Skuteczne prowadzenie spotkań z rodzicami i budowanie długofalowych pozytywnych relacji
  6. Typologia rodzica, w tym charakterystyka rodzica „trudnego” oraz strategie komunikacji
  7. Konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji

Mamy do zaoferowania ograniczoną liczbę miejsc, dlatego namawiamy na jak najszybsze podjęcie decyzji w zakresie dołączenia do projektu.

Udział w warsztatach jest NIEODPŁATNY. Warsztaty dotowane są przez Zarząd Województwa Łódzkiego – wsparcie realizacji zadania publicznego: z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r.

Podczas warsztatów zapewnione zostaną napoje i przekąski. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu liderki/lidera konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznychUczestnicy otrzymają również komplet materiałów szkoleniowych oraz atrakcyjne materiały dydaktyczne typu audiobook, gry.

Miejsce realizacji spotkań – wybrane miejscowości województwa łódzkiego, dobrze skomunikowane z okolicznymi mniejszymi miejscowościami. Wybranych zostanie 6 miejscowości (po zakończeniu rekrutacji, kiedy ostatecznie wiadomo będzie skąd pochodzą uczestnicy), w których odbywać się będą równolegle warsztaty.

Czas realizacji: sierpień-grudzień 2018 r. Godziny warsztatów dopasowane zostaną do godzin pracy uczestników, tak aby z niczym nie kolidowały.

Jak zapisać się na warsztaty:

-drogą mailową na adres kontakt@silaczka.org.pl: podając swoje imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły/placówki innego typu, dane kontaktowe oraz informację, że chodzi o warsztaty konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej.

Zgłoszenia można wysyłać do 31 lipca 2018 r. Osoby zakwalifikowane otrzymają maila zwrotnego wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

logo_uproszczone_promuje_lodzkie

liderzy rozwiazywania konfliktyów