JAK POLKI UZYSKAŁY PRAWA WYBORCZE – SZLAKIEM WARSZAWSKICH AKTYWISTEK

Zadanie publiczne: działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32

Tytuł zadania: Jak Polki uzyskały prawa wyborcze – szlakiem warszawskich aktywistek

Czas realizacji:
od 21.05.2018 do 14.12.2018

Forma: Współfinansowanie zadania publicznego przez Muzeum Historii Polskiej w Warszawie

Adresaci projektu: Odbiorcami projektu są uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i szkół licealnych w Warszawie.
Głównymi celami projektu są upowszechnianie wiedzy na temat dziejów Polski, szczególnie „małych ojczyzn”, upowszechnienie polskich tradycji demokratycznych, wolnościowych oraz solidarnościowych i w ten sposób wzmacnianie i budowanie poczucia tożsamości i dumy narodowej a także mądrego patriotyzmu i postawy obywatelskiej. Chcemy także pokazać, że historia narodowa jest cennym źródłem wartości i wzorców, które inspirują do działań twórczych.

Sposób realizacji celów: warsztaty historyczne z wykorzystaniem aktywizujących i twórczych metod

 

Web logo muzeum

logo_biale_wspolfinansowanie

jola logo muzeum

WhatsApp Image 2018-12-16 at 09.23.12 (11) WhatsApp Image 2018-12-16 at 09.24.26 (7) WhatsApp Image 2018-12-16 at 09.24.26 (12) WhatsApp Image 2018-12-16 at 09.25.03 (11) WhatsApp Image 2018-12-16 at 09.25.38 (4)