Pomaluj mój świat

Zadanie publiczne
1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
2. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Tytuł zadania
Pomaluj mój świat

Czas realizacji:
od 25.06.2018 do 22.09.2018

Forma: Finansowanie zadania publicznego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

Adresaci projektu: Odbiorcami zadania są warszawscy seniorzy z tych dzielnic Warszawy, gdzie mieszka najwięcej seniorów: Bielany, Wola, Żoliborz, Ochota, Śródmieście, Mokotów, Praga Południe i Północ oraz Targówek.
Celem głównym zadania jest włączenie seniorów w działania twórcze i dokumentację fotograficzną życia ich i ich najbliższego otoczenia. (wpisuje się on w cel zawarty w „Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020”: Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów w ramach zwiększania aktywności społecznej).

Sposób realizacji celów: warsztaty twórcze z fotografii z elementami wykładu i dyskusji, samodzielne realizowanie zadań fotograficznych, uczestnictwo w wystawach fotograficznych, zorganizowanie wystawy prac uczestników

plakat_większy

arodowicz-8983 arodowicz-9064 arodowicz-9074 arodowicz-9109 arodowicz-9924 arodowicz-9956 arodowicz-9991