Bezpłatne warsztaty dot. konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, dla kadr pedagogicznych 20.06.2018
Nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców z łódzkich placówek zapraszamy na warsztaty i treningi dotyczące konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej. 

Udział w warsztatach jest NIEODPŁATNY. Warsztaty dotowane są przez Wydział Edukacji UMŁ – wsparcie realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Tematyka warsztatów:
-omówienie zagadnień: przemoc w rodzinie, sytuacje trudne w szkole w tym ryzykowne zachowania uczniów, cyberprzemoc, substancje psychoaktywne, mobbing, wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży;
-konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów społecznych, zasady komunikacji interpersonalnej, radzenie sobie ze stresem, z nieprzyjemnymi emocjami w sytuacjach trudnych;
-sposoby tworzenia optymalnej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej w placówce, dobrego klimatu społecznego m.in. poprzez: budowanie pracy zespołowej, efektywne spotkania z rodzicami i budowanie długofalowych relacji.
Czas realizacji: czerwiec-listopad 2018 r.
Podczas warsztatów zapewnione zostaną napoje i przekąski. Miejsce realizacji spotkań – 5 różnych lokalizacji w Łodzi, czyli 5 grup realizujących analogiczne zajęcia (możliwy będzie wybór grupy).
Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu liderki/lidera konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznychUczestnicy otrzymają również komplet materiałów szkoleniowych, audiobooki oraz gry karciane do wykorzystania w pracy z uczniami/dziećmi.
Zapraszamy kadry pedagogiczne z całego miasta i ze wszystkich typów placówek. 
Jak zapisać się na warsztaty:
-drogą mailową na adres karolina.chyll-galecka@silaczka.org.pl: przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy; w tytule maila prosimy napisać: szkolenia dla pracowników oświaty.
Zgłoszenia można wysyłać do 7.09.2018 r. 
Liczba miejsc jest ograniczona.
PUZZLE logo
logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor