Siłaczki miasta Łodzi 20.06.2018

Zapraszamy Uczniów wraz z Nauczycielami ze szkół podstawowych (klasy 5-8) oraz ponadpodstawowych do uczestnictwa w warsztatach  Siłaczki miasta Łodzi”! W tym roku świętujemy 100-lecie przyznania praw wyborczych kobietom w Polsce.

Udział w warsztatach jest NIEODPŁATNY. Warsztaty są współfinansowane przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Warsztaty przeznaczone są dla całych klas wraz z opiekunami.
Warsztaty będą się składały z części teoretycznej: wykładu i pokazu multimedialnego oraz części praktycznej: dyskusji i form twórczego działania (parateatralne, plastyczne, medialne). Praktyczne działanie i teoria będą się przenikać, podczas działań twórczych też będzie przekazywana wiedza, a wykład będzie zawierał elementy ćwiczeń. Kiedyś większość chciała podziwiać mniejszość-wybitnych artystów, ich dzieła. To istotne ale niewystarczające. Najlepsze efekty daje nie samo słuchanie muzyki, oglądanie obrazów, filmów czy przedstawień, ale właśnie tworzenie. Gdy sami tworzymy, wymyślamy, projektujemy, percepcja, uczenie się i pamięć, uwaga, motoryka, emocje, myślenie abstrakcyjne-wszystkie te procesy zostają pobudzone do wytężonej pracy. Tym właśnie jest kreatywność-jedna z najistotniejszych kompetencji XXI w. W ten również sposób kształtujemy wrażliwego i empatycznego odbiorcę rzeczywistości społecznej.

Kontekst historyczny, który uwzględnią warsztaty to: droga do uzyskania przez Polki prawa głosu w wyborach, szczególnie w Łodzi, walka włókniarek o wolność i godność dnia codziennego na przykładzie masowych strajków 1905-1908r.oraz w lutym 1971r.,sylwetki wybitnych łodzianek, patriotycznych bohaterek.

Miejsce realizacji warsztatów – na terenie szkół, które zakwalifikują się do projektu. Czas realizacji: czerwiec-listopad 2018 r.
Uczestnicy otrzymają wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadań warsztatowych. Minimalna liczba klas z danej szkoły, które wezmą udział w warsztatach, to 2 klasy. Nie określamy maksymalnej liczby klas – zależy to od liczby zgłoszeń, które otrzymamy. Dokładne terminy warsztatów ustalone zostaną w porozumieniu ze szkołami zgłoszonymi do udziału w projekcie.

Będzie również okazja wziąć udział w grze miejskiej zorganizowanej dla chętnych i najbardziej aktywnych uczestników warsztatów. Gra opierać się będzie na wykorzystaniu potencjału historycznego i architektonicznego miasta.
Jak zgłosić klasy do udziału w warsztatach:
-drogą mailową na adres: karolina.chyll-galecka@silaczka.org.pl, podając nazwę i adres placówki oraz wskazując osobę do kontaktu i zwrotny adres mailowy.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 5.09.2018 r.
Pula warsztatów w projekcie jest ograniczona. Informację zwrotną najpóźniej 15.09 otrzymają tylko placówki, którym uda się zakwalifikować do projektu.

plakat prawa wyborcze LODZ

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

Web

logo muzeum

logo Silaczki miasta Łodzi