Historia jest kobietą. Cykl interaktywnych warsztatów historyczno-społecznych oraz gier miejskich poruszających tematykę praw kobiet w historii Polski i Rosji oraz stereotypów dot. Polek i Rosjanek

Zadanie publiczne

Dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335)
Tytuł zadania
Historia jest kobietą. Cykl interaktywnych warsztatów historyczno-społecznych oraz gier miejskich poruszających tematykę praw kobiet w historii Polski i Rosji oraz stereotypów dot. Polek i Rosjanek

Czas realizacji:
od 01.06.2018 do 31.10.2018

Forma: Współfinansowanie zadania publicznego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie

Adresaci projektu: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz seniorzy z Łodzi i Warszawy
Głównymi celami projektu są: zapoznanie uczestników z faktami i ważnymi, kobiecymi postaciami historycznymi oraz współczesnymi związanymi z Polską oraz Rosją, uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uzyskania i ugruntowania praw wyborczych przez Polki i Rosjanki, przezwyciężanie stereotypów na temat kobiet w obu krajach oraz kształtowanie świadomej i zaangażowanej postawy obywatelskiej

Sposób realizacji celów: interaktywne warsztaty historyczno-społeczne z wykorzystaniem przekazu multimedialnego, gry miejskie z elementami rekonstrukcji, kampanie promujące idee projektu w postaci „dni rosyjskich” w szkołach biorących udział w projekcie

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

cprdip

loGO_HISTORIA-JEST-KOBIETĄ

94E908EF-F916-4F58-A5B5-4E8302396AB1 47395375_596876740749780_3574395375710109696_n 47395390_359284301487207_3804187108277485568_n