Aktywna jesień – edukacja seniora drogą do jego rozwoju osobistego i aktywności społecznej

Zadanie publiczne
1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Tytuł zadania:
Aktywna jesień – edukacja seniora drogą do jego rozwoju osobistego i aktywności społecznej

Czas realizacji:
od 03.09.2018 do 01.12.2018

Forma: Finansowanie zadania publicznego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Żoliborz

Adresaci projektu: Odbiorcami zadania są seniorki i seniorzy 60+ z Żoliborza
Celem głównym zadania jest rozwój umiejętności psychospołecznych seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem tych umiejętności, które sprzyjają większej i bardziej satysfakcjonującej aktywności społecznej, w tym rodzinnej – wpisuje się on w cel zawarty w „Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013 –2020”: Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów w ramach zwiększania aktywności społecznej.
Sposób realizacji celów:
warsztaty psychospołeczne z takich tematów jak: umiejętności wychowawcze w relacjach dziadkowie – wnuki; skuteczna komunikacja w rodzinie (jak mówić, żeby dzieci i wnuki słuchały; Jak słuchać, żeby dzieci i wnuki mówiły); jak radzić sobie z agresją w różnych postaciach (np. fizyczną, słowną, w tym z manipulacją); asertywne wyrażanie potrzeb i próśb oraz asertywne reagowanie na prośby i potrzeby innych; rozpoznawanie i komunikowanie własnych emocji; funkcjonowanie i współdziałanie w grupie i rodzinie; jak wzmacniać motywację i pozytywne nastawienie
topograficzno-historyczna gra miejska dla seniorów i ich rodzin

Aktywna_Jesień_logo Aktywna_Jesień_plakat LOGO_ZOLIBORZ_biale_finansowanie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA