Polska chłopska, pańska czy wspólna?

Zadanie publiczne: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Tytuł zadania: Polska chłopska, pańska czy wspólna?

Czas realizacji: od 16.08.2018 do 14.07.2019

Forma: Współfinansowanie zadania publicznego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Adresaci projektu: Odbiorcami projektu są uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych w Warszawie.
Celem głównym naszego projektu jest budowanie i wzmacnianie świadomości obywatelskiej i ekologicznej oraz kształtowanie proekologicznych postaw aktywnych i zaangażowanych, młodych obywateli Warszawy. Cel ten wpisuje się w zawarty w „Programie rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” cel strategiczny „Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego i społecznego Warszawy jako czynnika decydującego o rozwoju”, a zwłaszcza w poniższe szczegółowe:
Cel 1.1.2 Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
Cel 1.1.3 Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności i innowacyjności
Cel 1.1.4 Wzmacnianie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz samorządności młodzieżowej
Cel 1.2.1 Rozwijanie umiejętności współdziałania i tworzenie warunków do społecznej partycypacji młodych ludzi
Cel 4.1.4 Budowanie powiązań szkół z placówkami edukacji pozaszkolnej, instytucjami kultury, nauki i organizacjami pozarządowymi
Cel 4.2.3 Promowanie edukacji nieformalnej i pozaformalnej
Cel 4.2.4 Zwiększenie roli uczenia się przez całe życie i w całej przestrzeni miasta
Cel 4.2.5 Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w procesie edukacji

Sposób realizacji celów: gra terenowa, warsztaty tematyczne z wykorzystaniem aktywizujących i twórczych metod, wycieczki tematyczne, szkolenie dla nauczycieli i rodziców prowadzone przez młodzież, prowadzenie bloga tematycznego, projekt tematycznej gry karcianej oraz kalendarza ściennego związanego z projektem

plakat_Polska_chłopska

logo
logo_biale_wspolfinansowanie

2A71165D-B3C0-4D79-ADB6-086BEEC12E63 64D0BCFA-AF35-4FDE-9A0E-4A1C2D413EC8

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

C434E219-5466-469A-9D56-A27A5F2E6FD6

49052674_579676322481149_3718898884664098816_n 49049887_211026903183363_4537134912406290432_n

67A43DC9-0A8A-447B-8031-7B367A0DF88B