Liderzy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych III edycja

Zadanie publiczne

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w zakresie przeciwdziałania przemocy

Tytuł zadania

Liderzy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych III edycja

liderzy małe logo

 

Czas realizacji:

od 30.05.2019 do 31.12.2019

 

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Adresaci projektu:

  • pracownicy systemu oświaty (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, itd.), jako osoby realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
  • przedstawiciele innych służb (przykładowo: pracownicy pomocy społecznej, inni) jako osoby również realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
  • inne osoby, zamierzające podjąć pracę w oświacie, pomocy społecznej, służbie zdrowia itd. lub też pracujące z dziećmi, młodzieżą itp. 
  • uczniowie szkół różnego typu, w wieku 10-18 lat

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy oraz wzmacnianie postaw antyprzemocowych, nastawionych na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów społecznych.

Sposób realizacji celów: warsztaty i treningi nt. zjawiska przemocy i zachowań ryzykownych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych oraz rozwijania umiejętności psychospołecznych, doradztwa z elementami coachingów, warsztaty dla dzieci i młodzieży, tworzenie materiałów edukacyjnych oraz kampanie informacyjne.

 

Projekt jest dofinansowany z środków Województwa Łódzkiego.

logo_uproszczone_promuje_lodzkie