Rekrutacja do projektu szkoleniowego dotyczącego przeciwdziałania przemocy

Nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, inne osoby związane z systemem oświaty oraz innymi służbami a także inne osoby, zamierzające podjąć pracę w oświacie, pomocy społecznej, służbie zdrowia itd. lub też pracujące z dziećmi, młodzieżą zapraszamy na BEZPŁATNE warsztaty i treningi dotyczące konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej. 

Zajęcia będą miały formułę 30h kursu, podzielonego na bloki tematyczne, takie jak:

  1. Radzenie sobie ze stresem i emocjami w sytuacjach trudnych. Profilaktyka wypalenia zawodowego
  2. Sposoby tworzenia optymalnej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej w placówce, ze szczególnym uwzględnieniem budowania pracy zespołowej w środowisku szkolnym
  3. Przemoc w rodzinie: charakterystyka zjawiska i sposoby reagowania w przypadkach zauważenia form przemocy w rodzinie
  4. Ryzykowne zachowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej i jej związku z przemocą domową
  5. Sposoby tworzenia optymalnej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej w placówce, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki rodzica oraz strategii komunikacji
  6. Sposoby tworzenia optymalnej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej w placówce: efektywne sposoby komunikowania się i autoprezentacji
  7. Konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji

Mamy do zaoferowania ograniczoną liczbę miejsc, dlatego namawiamy na jak najszybsze podjęcie decyzji w zakresie dołączenia do projektu. Zastrzegamy możliwość modyfikacji tematów spotkań.

Podczas warsztatów zapewnione zostaną napoje i przekąski. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu liderki/lidera konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznychUczestnicy otrzymają również komplet materiałów szkoleniowych oraz atrakcyjne materiały dydaktyczne typu audiobook, gry.

Miejsce realizacji spotkań – wybrane miejscowości województwa łódzkiego, dobrze skomunikowane z okolicznymi mniejszymi miejscowościami. Wybranych zostanie 6 miejscowości (po zakończeniu rekrutacji, kiedy ostatecznie wiadomo będzie skąd pochodzą uczestnicy), w których odbywać się będą równolegle warsztaty.

Czas realizacji: sierpień-grudzień 2019 r. Godziny warsztatów dopasowane zostaną do godzin pracy uczestników, tak aby z niczym nie kolidowały.

Jak zapisać się na warsztaty:

-drogą mailową na adres kontakt@silaczka.org.pl: podając swoje imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły/placówki innego typu, dane kontaktowe oraz informację, że chodzi o warsztaty konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej.

-telefonicznie pod numerem telefonu 792-008-272

Zgłoszenia można wysyłać do 7 sierpnia 2019 r. Osoby zakwalifikowane otrzymają maila zwrotnego.

Projekt dotowany jest są przez Zarząd Województwa Łódzkiego – wsparcie realizacji zadania publicznego: z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r.

www.lodzkie.pl

logo_uproszczone_promuje_lodzkie

liderzy małe logo